วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ ไทยวัฒนาพานิช

1แผนฯ สบบ. การงานฯ ป.1.rar
แผนฯ สบบ. การงานฯ ป.2.rar
แผนฯ สบบ. การงานฯ ป.3.rar
แผนฯ สบบ. การงานฯ ป.4.rar
แผนฯ สบบ. การงานฯ ป.5.rar
แผนฯ สบบ. การงานฯ ป.6.rar

แผนฯ สบบ. คณิตศาสตร์ ป.1.rar
แผนฯ สบบ. คณิตศาสตร์ ป.2.rar
แผนฯ สบบ. คณิตศาสตร์ ป.3.rar
แผนฯ สบบ. คณิตศาสตร์ ป.4.rar
แผนฯ สบบ. คณิตศาสตร์ ป.5.rar
แผนฯ สบบ. คณิตศาสตร์ ป.6.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น