วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

รวม แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ

รายละเอียดตามนี้
1. แผนการสอน gogoloves english
2.แผนการสอน  bingo
3.แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.แผนการสอนคณิตศาสตร์
6.แผนการสอนภาษาอังกฤษ
7.แผนการสอนภาษาไทย
8.แผนการสอนวิทยาศาสตร์
9.แผนการสอนศิลปะ
10.แผนการสอนสังคมศึกษาฯ
11.แผนการสอนสุขศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น