วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4

แนวข้อสอบกลางภาค เรื่องเมตริกซ์
http://www.thebrain.co.th/pdf/m4pdf/brain_m04matrix.pdf
* แนวข้อสอบกลางภาค เรื่องภาคตัดกรวย
http://www.thebrain.co.th/pdf/m4pdf/brain_m04conic.pdf
* แนวข้อสอบกลางภาค เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
http://www.thebrain.co.th/pdf/m4pdf/brain_m04relation.pdf[/url
* แนวข้อสอบกลางภาค เรื่องเมตริกซ์
http://www.thebrain.co.th/pdf/m4pdf/brain_m04matrix.pdf
* แนวข้อสอบกลางภาค เรื่องภาคตัดกรวย
http://www.thebrain.co.th/pdf/m4pdf/brain_m04conic.pdf
* แนวข้อสอบกลางภาค เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
http://www.thebrain.co.th/pdf/m4pdf/brain_m04relation.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น