วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

แผน การจัดการเรียนรู้ Backword design ภาษาไทย ป.6

รายละเอียด
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15
คำนำ สารบัญ
ภาคผนว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น