วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-6

แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1
แผน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2

1 ความคิดเห็น:

  1. ช่วยอัพหน่อยได้ใหมคะ มันโหลดไม่ได้คร้า

    ตอบลบ