วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

แผน การจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design ป.1 ทุกกลุ่มสาระ

เลือกดาวน์โหลดด้านล่างครับ

-   เกี่ยวกับ  แบ็คเวิร์ดดีไซน์
-  พระพุทธศาสนา
-  ศิลปะ
-  ภาษาอังกฤษ
-   สังคมฯ
-  สุขศึกษา
-  ประวัติศาสตร์
-  ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
-  คณิตศาสตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น