วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รวมแผนการสอน ม.1

แผน Green light ม.1.rar
แผน Postcards ม.1.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1-2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.1.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.1.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.1.rar
แผน ภาษาไทย ม.1.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.1.rar
แผน วิทยาศาสตร์ ม.1.rar
แผน สุขศึกษา ม.1.rar
แผน หน้าที่พลเมือง ม.1.rar
แผน เศรษฐศาสตร์ ม.1.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น