วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ป.1-6

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.2
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น