วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-6

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.2
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.3
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.4
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.5
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น