วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-4 (หลักสูตร 51)

แผนการสอนงานอาชีพ ป.1 kanganp1.rar
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.2 kanganp2.rar
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.3kanganp3.rar
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.4kanganp4.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น